S02 dag 2014

Idag var många av våra simmare i tävlingsgrupperna på Lunbybadet och hade gemensam träning. Vaden började med att instruera uppvärmning. Efter ett gemensamt insim hade vi stationer där vi tränade vändningar. A-gruppen hjälpte våra D-grupper.