Läger i Varberg

Sum-sim gruppen och Simiaden 1 var på läger i Varberg