Julavslutning 2008

Videosar
Bilder: Hans Moberg, Henning Degerman, Anders Johansson, Göran Hellström