Laxaleken 2014

Bilder: Anders Johansson och Göran Hellström