Vårsimiaden försök

Bilder: Malin Kaldrup och Anders Johansson